Kort og liste over samtlige skov- og naturarealer der administreres af Skov- og Naturstyrelsen, Sønderjylland.

Du kan vælge en skov- eller naturbeskrivelse, ved at klikke på kortet på et navn,
eller ved at vælge et navn i listen. Beskrivelsen åbner i et nyt vindue.

  Arealer ved Assenholm Arealer syd for Sønder Hostrup
Grundkort © Kort og Matrikelstyrelsen
Kortene er gengivet med tilladelse G18/1997 fra KMS

Adsbøl dam
Arnkil Skov
Arnkils Maj
Assenholm
Augustenborg Skov
Avnbøl
Bjergskov
Bjerndrup Mølleå (ikke på kort) Blommeskobbel
Bolderslev
Bommerlund Pl.
Bøffelkobbel
Bøghoved
Dybbøl
Elkær Dambrug
Femhøje
Fredshule

Fredskov
Fryndesholm
Frøslev Mose
Frøslev Plantage
Gammelmose Skov
Græskobbel
Haderslev Sønderskov
Haderslev Vesterskov
Haderslev Østerskov
Hartsø Strand
Helligsø
Hjarupmose
Hjelm
Hjemvrå
Hjordkærskov
Hop Sø
Hostrup, kæmpehøj (ikke på kortet)
Hostrupkrat
Hytterkobbel
Jagtprøvebane
Jørgensgård
Kalvø
Karholm
Keldet Skov
Kelstrup Plantage
Ketting Nor
Kiskelund Plantage
Kollund skovholm
Kragelundmose
Kruså skovene
Ladegård Eng
Langbjerg
Lambjerg Indtægt
Lerskov
Loft Skov
Skov- og naturområder tæt på Gråsten
Madeskov
Midtskov
Mjang Dam
Munkemølle (ikke på kortet)
Nautrupgård Skov
Nydam Mose
Nørreskoven
Nørreskov, Aabenraa
Oksekær
Oldenor
Oleskobbel

Opholdsareal ved Iller Strand
Over- og Nederstjernen
Pamhule Skov
Revsø Skov

Rhedersborg
Rinkenæs Skovene
Rise Skov
Rode Skov
Roden Skov
Rugbjerg
Rumohrsgård Dyrehave
Rundemølle
Rønhave Skov
Sandkule
Skelde Folekobbel
Skelde Kobbelskov
Skodsbøl Skov
Store Okseø
Strangelshøj
Søgårdskov
Sønderhavskovene
Sønderhostrup syd
Sønderskoven Als
Sønderskov Aabenraa
Søst Skov
Teglholt
Torp Plantage
Tørning Mølle
Varnæs Hoved
Vejbæk
Vestermark
Ørby Hage
Øvelgunde Fredskov
Årtoft Plantage
Årup